Quel est l'impact des grèves sur votre vie au quotidien ?
Votre voix compte ! Donnez votre avis sur les grèves !
Ne doit-on pas essayer de comprendre ceux qui font grève ?

Espace d'échange au sujet des grèves

Cheminots pas contents donc beaucoup de grèves et beaucoup d'usagers qui en patissent ! Pour ou contre ?
Quelle est la solution ? Donnez votre avis maintenant !

Retrouvez le calendrier des grèves SNCF sur YaGreve.com

Merci d'écrire votre commentaire ci-dessous et de rester courtois !

gabedeff, membre yagreve.fr gabedeff a dit :

?? ?????????? ??????? ????????? ? ?????????????? ??? ???????? ???????????? ???. ? ??? ?? ??????? ??????? 2D-?????? ??? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???, ? ??????? ??????? ???? ??????????? ????. ?? ?????? ?? ?????? ? ???, ??? ?????????? ?????????? ???? ??? iOS? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??? ??? Nintendo Switch ??? ??? Windows, ??? ??? ?? ?????????????? ?????????? ??? ?? HTML5? ????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????.
????????? ???? ??????? ????

gabedeff, membre yagreve.fr gabedeff a dit :

?? ?????????? ??????? ????????? ? ?????????????? ??? ???????? ?????????????. ? ??? ?? ??????? ??????? 3D-?????? ??? ?????????? ???????????? ? ?????????? ???, ? ??????? ??????? ???? ??????????? ????. ?? ?????? ?? ?????? ? ???, ??? ?????????? ?????????? ???? ??? iOS? ?????? ?????? ??? ?????????? ?????????? ??? ??? Android ??? ??? Windows, ??? ??? ?? ?????????????? ?????????? ??? ?? JS? ????????? ?????????? ?? ??????? ?? ?????.
????????? ???? ?????????? ???

nimawretu, membre yagreve.fr nimawretu a dit :

??? ????? ?????????????? ??????, ?? ??????? ????? ????? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ?????. ?????? ????: ????????????, ??????????, ???????????? ? ?????? ?????? - ?? ???????????? ?? 3D FPS.
http://www.grevesncf.fr/
?????????? ???? ???????? ???????????? ???

nimawretu, membre yagreve.fr nimawretu a dit :

??? ????? ??????? ????, ?? ??????? ????? ????? ?????? ??? ???? ?? ?????????? ?????. ?????? ???????: PC, ? ????????, ? ??????? ????????? ? ?????? ?????? - ?? ????? ?? 3D FPS.
http://www.grevesncf.fr/
?????? ?? ????

pipknter, membre yagreve.fr pipknter a dit :


??????????? ??????
https://lid-group.ru/

faremteru, membre yagreve.fr faremteru a dit :

?? ????? ???????? ?????????? ???????????? ???????????? ??? ?? ??????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ???, ?????, ??????? ???, ??????????? ?????????? ??? ???????? ??? ??????????? ???. ?? ?????? ????? ???????? ????? ? ??????? ?????????? ? ???, ??? ?????????????? ??? ?????????????? ???? ? ??????? ?????? ???? Dendy, Sega Genesis, Super Nintando, Sony PlayStation 5 ? ?.?.
http://www.grevesncf.fr/
???????? ??? ???? ?? ???????

faremteru, membre yagreve.fr faremteru a dit :

?? ????? ??????????? ?????????? ???????????? ???????????? ??? ?? ??????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ???, ?????, ??????? ???, ??????????? ?????????? ??? ???????? ??? ??????????? ???. ?? ?????? ????? ???????? ????? ? ??????? ?????????? ? ???, ??? ?????????????? ??? ?????????????? ???? ? ??????? ?????? ???? Dendy, Sega Genesis, SNES, PSX ? ?.?.
http://www.grevesncf.fr/
??????? ???????

CalebBearp, membre yagreve.fr CalebBearp a dit :

https://www.youtube.com/watch?v=2PMJwapnOVU

ganijrety, membre yagreve.fr ganijrety a dit :

??? ? ?????????? ???: ????? ????????????????, 2D ? 3D ??????, ????? ?? ???????????????? ? ?.?.
http://www.grevesncf.fr/
??????????? ?????? ?????????? ???

ganijrety, membre yagreve.fr ganijrety a dit :

?????? ? ???????????????: ???????????? ???, ??????? ??????, ??????? ?? ?????????? ??? ? ?.?.
http://www.grevesncf.fr/
??????? ???? ???? ??????? ?????????? ???

ganijrety, membre yagreve.fr ganijrety a dit :

???? ? ????????? ???: ???????????, ??????? ??????, ??????? ?? ???????????????? ? ?.?.
http://www.grevesncf.fr/
??????? ??????????? ???

JustinTewly, membre yagreve.fr JustinTewly a dit :

Moje dwójki zabiegaj? swoistego natomiast subiektywnego rozwi?zania, jakie legalizuje si? mi stanowi? nich nie?le mimo, tudzie? wspó?czesnym indywidualnym poprze? wszystkie emocje z dzionka o?enku, szczere serca te? strzeli? najszybsz? dynasti? a kumpli. Które s? moje pary? Dzielni, nie staw? si? wyzwa? plus zmiany. Potrzebuj? opracowa? lekarstwa ?yczliwego, co ilustruje Ich mentalno?? spójniki odcie? tudzie? przy ostatnim spontanicznie… b?d? sob?.

Zapisa? poczucie, harmoni?, aspiracj?, a mo?e precyzja, zmys?, ujmuj?co – taka obligatoryjna trwa? rycina weselna, jaka chocia?by po latkach miesza, odwo?uj?c najcudowniejsze sekundy w istnieniu ma??e?stwa. Reporta? ?lubny istnieje obecnie dla sporo nowo?e?ców pami?tk?, na któr? diabelnie wypatruj? po pokonanej loterii dodatkowo ma??e?skim po?kni?ciu. Opanowania baby wyznaczaj? gwoli m??ów olbrzymi? cen?, do jakiej niejednokrotny powracaj? dodatkowo jak? szale?czo rozbijaj? si? z najszybszymi. To? ca?okszta?t stanowi w statusie zastrzec dawnym ma??onkom ?ukasz Popielarz – Fotograf ?lubny

Kadencja partnerka w uczynieniu wówczas cokolwiek ogrom ni? fenomenalnie dopasowany krajobraz ?lubny ewentualnie sensownie po?o?ona Mg?a Nieletnia. Odkopanie rozpadliny, zaznaczenie odczu?, a przy niniejszym przystosowanie opraw do wyrazu m?odych partnerów – na to wrzucam w mojej bieganiny. W kopiach z?apiecie dopisan? swoj? awantur?. T?, która Was zacie?ni?a tudzie? jak? b?dziecie totalnie wi?za? przed tamto dzionki niepublicznego o?ywienia. Pos?u?? Wam przepisa? jej start – Wasz ?lub – jaki wymiesza Was na notorycznie szturcha?cem i weselisko, jakie doznamy ??cznie z famili? oraz zwolennikami. Oddamy chwile, do których b?dziecie czeka? a wyka?emy zupe?ne sympatie, jakie b?d? Wam przeprowadza? w niniejszym pot??nym sezonie. Pozwalaj mi zbudowa? reszt? spo?ród najistotniejszego dnia w Waszym prze?yciu !

czytaj wiecej fotografia ?lubna

Curtisdet, membre yagreve.fr Curtisdet a dit :

Your personal growth laboratory

gvupzarb, membre yagreve.fr gvupzarb a dit :

??????? 2D-?????? ??? ?????????? ????? ????????????? ?? ?????? ?????????, ???? Mac OSX, iPad, PSP, Sony PlayStation ? ?.?.
??????? ??? ??? ???????? ???

srakasiks, membre yagreve.fr srakasiks a dit :

https://hydraruzxpinew4af-onion.com/
https://hydraruzxpinew4af-onion.com/
https://hydraruzxpinew4af-onion.com/

srakasiks, membre yagreve.fr srakasiks a dit :

https://hydraruzxpinew4af-onion.com/
https://hydraruzxpinew4af-onion.com/
https://hydraruzxpinew4af-onion.com/

nochnormae, membre yagreve.fr nochnormae a dit :


????????? ??????????? ???????? ??????? ???????????? ????? ?????????????, ????? ????????? ?????? ???????? ????? ??? ?????????? ???????? ?? ??????, ??????? ? ?.?. ?? ???? ???????? ??????????? ???????????? ?? ???? ?????????????????? ??????, ??? ???????? ????? ???????? ?????????? ???????????. ?????? ????? ??????????? ??????????? ?? ????????, ??? ????????? 2 ?????. ? ????????? - ??? ??????????? ? ????????.
33333333333
???????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????? ???? ????????? ???????? ? ????? ???????? ?????, ???????????? ??? ???? ????????????. ?????? ? ????, ????? ??? ?????? ???????? ????????? ????????? ?????? ????????, ??????-?????? ???????? ????????? ????? ??????????? ????????? ? ????????????. ????? ???? ?? ?? ?????? ??? ????????????. ??????? ?????? ???????? ?????????????? ????? ???????????, ??? ????????? ??????????? ????????? ???????? ????????? ??? ????????????.
?? ??? ?????????? ???????? ?????????
?? ???? ??? ????????? ???????? ???????, ?????????? ???????? ???????? ?? ?????: ?????????? ?????? ??????????? ??? ? ?????????; ???????????? ? ??????????? ????????, ??????? ???????? ??? ???????? ????????. ????? ?????????? ????? ?????????? ?? ???????????? ???????? ??? ???????? ?????????. ????????, ????? ???????? ???????? ???? ?????? ???????????? ??????24. ?? ????????? ?????????? ?????? ???????????? ????? ?????? ??????????, ??????? ????? ??????? ????? ??????????? ???????.
? ?? ?? ????? ?? ??????? ??????????? ?? ?????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ???????????. ??? ??? ? ???? ??????? ???? ???????? ????? ???????, ??????? ???? ????? ?? ????????? ???-????? ??????.
https://coinspace.cash/transaction-confirmation

????? ?????? ????? ???? ?? ???????????? Stellar XLM ????????????? ?????? ????????.

KennethPum, membre yagreve.fr KennethPum a dit :

Want a discount? Sounds perfect, but too good to be true? Be the first to know the best selections.
https://Newchic.vip/Zt6N
https://Newchic.vip/Zt76

RichardAcuff, membre yagreve.fr RichardAcuff a dit :


JessicaPieli, membre yagreve.fr JessicaPieli a dit :

Spin Your Articles , Best friend of every SEO campaing, take advantage of this special price before it goes up!

 

 

 


Haut de page

"Faire grève est un droit" ! Oui mais...

"Pour beaucoup, le droit de faire grève est un droit qui ne se discute pas ! Mais dans la pratique, beaucoup d'usagers, quel que soit le secteur, se retrouvent démunis et en subissent les conséquences, parfois très graves! Les grévistes sont ainsi conforontés à un mécontentement parfois virulent.

Y-a-t il une solution pour que tout ceci puisse se passer autrement !?

Le but de YaGreve.fr est d'ouvrir ce dialogue pour toutes les parties. Cet espace permet donc à tout le monde de s'exprimer avec respect et sans vulgarité !

Haut de page

 

Sondage YaGreve.fr

YaGreve.fr France !

Like notre page Facebook
Soyez parmi les premiers / premières à nous aimer !
Partagez notre page facebook avec vos amis pour agrandir YaGreve.fr !

Vous allez aimer...

Haut de page